Privatumo politika

  1. Įžanga

   Nuo 2018 m. gruodžio 11 d. Sąjungos institucijoms tvarkant asmens duomenis asmenų apsauga užtikrinama pagal 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2018/1725. Šiame reglamente vadovaujamasi tais pačiais principais ir taisyklėmis, kurie nustatyti Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

   Šioje interneto svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į kitas interneto svetaines. Europos Parlamentas neatsako už trečiųjų šalių interneto svetainių privatumo politiką ar praktiką.

  2. Kam renkami, saugomi ir tvarkomi jūsų duomenys?

   Jūsų asmeninę informaciją renkame ir tvarkome norėdami palaikyti ryšį su piliečiais, savo valia pareiškusiais norą gauti informacijos apie renginius ir iniciatyvas, susijus su Europos Parlamento institucine informavimo ir ryšių kampanija, vykdoma rengiantis 2019 m. Europos rinkimams, arba dalyvauti tokiuose renginiuose ir iniciatyvose.

   Jūsų asmeninė informacija tvarkoma laikantis Reglamente (ES) Nr. 2018/1725 išdėstytos politikos. Darbas, susijęs su Europos Parlamento institucine informavimo ir ryšių kampanija, vyksta vadovaujantis viešuoju interesu. Europos Parlamentas asmens duomenis tvarkys tik tais tikslais, kuriais šie duomenys buvo perduoti.

  3. Kas atsako už jūsų duomenų tvarkymą? (Duomenų valdytojas)

   Už jūsų duomenų tvarkymą atsako Europos Parlamento Komunikacijos generalinio direktorato Interneto informacijos skyriaus vadovas.

   Europos Parlamento duomenų apsaugos pareigūnas užtikrina, kad institucijoje būtų taikomos Reglamento (EB) Nr. 2018/1725 nuostatos.

   Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (EDAPP) yra nepriklausoma priežiūros tarnyba. EDAPP užtikrina, kad visos ES institucijos ir įstaigos tvarkydamos asmens duomenis gerbtų asmenų teisę į privatumą.

  4. Kokius asmens duomenis renkame?

   Renkame tik tą informaciją, kuri mums reikalinga tam, kad pasiektume tikslus, apibrėžtus rengiantis ją rinkti. Šią informaciją galite atnaujinti bet kuriuo metu.

   Jūsų informaciją rinksime šiais būdais:

   • kreipdamiesi asmeniškai ir (arba) telefonu,
   • jums registruojantis mūsų interneto svetainėje.

   Štai keletas informacijos, kurią, jums leidus, rinksime, pavyzdžių:

   • vardas ir pavardė;
   • kontaktinė informacija (pvz., e. pašto adresas, gyvenamoji vieta, telefono numeris ir t. t.);
   • pageidaujama kalba;
   • būsimos bendravimo parinktys, įskaitant registracijos parinktis ir jus dominančias sritis, susijusias su viena ar daugiau iš nurodytų pakategorių, dėl kurių nusprendžiate gauti daugiau informacijos (pasirenkama galimybė);
   • jei nuspręstumėte užsiregistruoti naudodamiesi „Facebook“ ar „Twitter“, gali būti surinkta ir jūsų kontaktinė informacija, kurią pateikėte naudodamiesi pasirinktu registracijos būdu;
   • Europos Parlamentas taip pat registruoja naudotojų, kuriuos per platformą pakviečia kiti naudotojai, skaičių statistikos ir apskaitos tikslais.

   Europos Parlamentas nerenka specialių kategorijų duomenų, pavyzdžiui, nuomonių, ir nesinaudoja šia platforma profiliavimo tikslais.

   Kai naudojantis šia platforma internetu organizuojami konkursai socialinėje žiniasklaidoje, gali būti imamasi papildomų veiksmų, kurių reikia, kad būtų tvarkomi papildomi asmens duomenys, susiję su kelionės organizavimu, pvz., pase pateikiami duomenys (vardas, pavardė, gimimo data), išvykimo ir grįžimo data ir vieta, kontaktinis e. paštas, tapatybės kortelės arba paso nuotrauka.

   Slapukai ir vietos atmintinė

   Šioje interneto svetainėje slapukai naudojami tik siekiant aktyvuoti ar gerinti funkcijas arba sudaryti naudotojams geresnes galimybes naršyti. Parlamentas jokiomis aplinkybėmis nenaudoja slapukų asmens duomenims rinkti, apdoroti, platinti ar registruoti. Naudotojai gali lengvai pakeisti savo slapukus po pradinio pasirinkimo spustelėdami puslapio apačioje esančią nuorodą „Keisti slapukų parinktis“.

   Ką daryti, jei nenorite, kad jūsų kompiuteryje būtų nustatyti slapukai?

   Kai kas mano, kad saugoti informaciją asmens kompiuteryje arba judriojo ryšio prietaise yra kiek įsibrovėliška, visų pirma tuomet, kai informaciją be asmens žinios saugo ir naudoja trečioji šalis. Jei pageidaujate, kai kuriuos arba visus slapukus galite blokuoti, o jau nustatytus netgi ištrinti, tačiau nepamirškite, kad dėl to gali dingti kai kurios funkcijos. Norint tai padaryti, reikia pakeisti privatumo nuostačius savo naršyklėje.

   Kai kurie trečiųjų šalių operatoriai yra sukūrę priemones duomenų rinkimo ir naudojimo jų moduliuose funkcijai išjungti.

   Trečiųjų šalių slapukai

   Facebook, „Twitter“, „Youtube“ ir „Google Maps“ gali nustatyti slapukus, skirtus pasidalyti turiniu socialiniuose tinkluose arba parengti su prieiga susijusią statistiką. Slapukų buvimas, skaičius ir statusas gali priklausyti nuo to, kaip atitinkamomis platformomis naudojotės prieš apsilankydami Parlamento interneto svetainėje arba joje lankydamiesi.

   Spustelėkite atitinkamas nuorodas ir išsiaiškinsite, kokios politikos socialinių tinklų slapukų klausimu laikosi atitinkamos interneto svetainės. Galite bet kada pakeisti savo slapukų nuostačius šioje svetainėje spustelėdami puslapio apačioje esančią nuorodą „Keisti slapukų parinktis“.

    

    

   Kas yra slapukas?

   Dauguma jūsų lankomų interneto svetainių slapukus taiko siekdamos užtikrinti geresnes naudojimosi jomis galimybes. Slapukai leidžia interneto svetainėms jus „atsiminti“ – arba tuo metu, kai lankotės svetainėje (naudojant seanso slapuką), arba kaskart, kai sugrįžtate į svetainę (naudojant ilgalaikį slapuką).

   Slapukai gali atlikti daugybę skirtingų funkcijų. Saugodami jūsų parinktis ir sudarydami jums geresnes galimybes naudotis interneto svetaine apskritai, jie jums leidžia be trukdžių naršyti po įvairius puslapius. Naudojant slapukus, jūsų ir interneto svetainės sąveika yra greitesnė ir lengvesnė. Kai interneto svetainė slapukų nenaudoja, kaskart į kitą svetainės puslapį pereidamas naršytojas laikomas nauju lankytoju. Tarkime, uždarius meniu ir perėjus į kitą puslapį, svetainė nebeprisimins, kad ankstesniajame puslapyje meniu uždarėte, tad kitame puslapyje meniu vėl bus išskleistas.

   Kai kurios interneto svetainės slapukus naudoja ir tam, kad jų reklamos ar rinkodaros pranešimai būtų pritaikomi atsižvelgiant, pvz., į jūsų buvimo vietą ir (arba) naršymo įpročius.

   Slapukus gali nustatyti interneto svetainė, kurioje lankotės (tai pirmosios šalies slapukai), arba jūsų peržiūrimo puslapio turinį tvarkančios kitos interneto svetainės (tai trečiosios šalies slapukai).

   Kas sudaro slapuką?

   Slapukas – tai paprasta tekstinė rinkmena, kurią jūsų kompiuteryje arba judriojo ryšio prietaise saugo interneto svetainės serveris. Vėliau šis serveris galės parsisiųsti arba nuskaityti to slapuko turinį. Slapukus tvarko jūsų naršyklė. Kiekvienas slapukas yra unikalus ir apima tam tikrą anoniminę informaciją, pvz., unikalų identifikatorių, interneto svetainės pavadinimą, skaitmenis ir raides. Jis leidžia interneto svetainei atsiminti jūsų naršymo parinktis.

   Slapukų tipai

   Pirmosios šalies slapukai

   Pirmosios šalies slapukus nustato interneto svetainė, kurioje lankotės, ir tik ji gali juos skaityti.

   Trečiųjų šalių slapukai

   Trečiųjų šalių slapukus nustato ir naudoja ne interneto svetainės, kurioje lankotės, savininkas, o kita organizacija. Tarkime, kad įvertintų savo lankytojų auditoriją, interneto svetainė gali naudotis trečiosios šalies analitine bendrove, kuri nustato nuosavą slapuką šiai paslaugai teikti. Jūsų lankomoje interneto svetainėje taip pat gali būti įterpto turinio, pvz., „YouTube“ vaizdo įrašų arba „Flickr“ skaidrių. Šios interneto svetainės irgi gali nustatyti savo slapukus.

   Dar svarbiau tai, kad interneto svetainė gali naudotis trečiosios šalies reklamos tinklu tikslinei reklamai skelbti. Parlamentas reklamos paslaugų nenaudoja.

   Seanso slapukai

   Seanso slapukai laikinai saugomi naršymo seanso metu ir, uždarius naršyklę, iš naudotojo prietaiso ištrinami.

   Ilgalaikiai slapukai

   Ilgalaikiai slapukai jūsų kompiuteryje išsaugomi nustatytam (paprastai metų arba ilgesniam) laikotarpiui ir, uždarius naršyklę, neištrinami. Jie naudojami, kai mums reikia žinoti, kas jūs esate, daugiau negu vienam naršymo seansui.

   Laikinosios atminties slapukai

   Kad naudotojams būtų prieinamas vaizdo ir infografikų turinys, nemažai interneto svetainių naudoja leistuvą „Adobe Flash Player“. „Adobe“ naudoja nuosavus slapukus, kurie nėra tvarkomi jūsų naršyklės nuostačiais. „Flash Player“ juos naudoja tais pačiais tikslais, kaip ir kitus slapukus, t. y. pasirinktims išsaugoti arba naudotojams atsekti.

   Laikinosios atminties slapukai veikia kitaip negu jūsų interneto naršyklės slapukai. Užuot taikius konkrečius slapukus konkrečioms funkcijoms, interneto svetainėje taikomas apribojimas visus su ja susijusius duomenis saugoti viename slapuke. Tai, kiek informacijos gali būti saugoma tame slapuke, galima kontroliuoti, tačiau pasirinkti, kokio tipo informaciją leidžiama saugoti, galimybės nėra.

    

    

  5. Kam atskleidžiami jūsų duomenys?

   Prieigą prie jūsų duomenų turi tik Europos Parlamento ir duomenų tvarkytojo personalas. Išskyrus šiuos gavėjus, Europos Parlamentas duomenų neperduoda jokioms kitoms šalims. . Audito Rūmai, Teisingumo Teismas ir Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) įsitrauktų tik audito arba teisminio proceso atveju. Europos Parlamentas nesidalina asmens duomenimis su trečiosiomis šalims tiesioginės rinkodaros tikslais.

  6. Ar ilgai laikomi jūsų duomenys?

   Asmens duomenys bus saugomi tik tokiais tikslais, dėl kurių jie buvo surinkti, arba tol, kol duomenų subjektas nepaprašys jų ištrinti.

  7. Kaip saugomi jūsų duomenys?

   Europos Parlamentas yra įsipareigojęs užtikrinti jūsų asmeninės informacijos apsaugą. Siekdami apsaugoti asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos, panaudojimo ar atskleidimo, naudojame įvairias saugumo technologijas ir procedūras.

   Jūsų asmens duomenys laikomi saugiuose serveriuose, prie kurių prieiga ribota ir kurie laikomi stebimose patalpose. Vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 2018/1725 48 straipsniu ir pagal ES ir JAV „privatumo skydo“ sistemą asmens duomenys saugojimo ir priežiūros tikslais gali būti perduodami į JAV.

  8. Kaip gauti prieigą prie savo duomenų, patikrinti, ar jie teisingi, ir prireikus juos ištaisyti arba ištrinti?

   Galite susisiekti su Interneto informacijos skyriumi. Jei šis skyrius neturės galimybių atsakyti į jūsų klausimą, jis techninės pagalbos kreipsis į duomenų tvarkytoją.

   Jeigu nerimaujate dėl to, kaip jūsų asmeninė informacija tvarkoma šioje platformoje, šių duomenų tvarkymo klausimu taip pat galite nedvejodami kreiptis į Interneto informacijos skyrių.

   Kontaktai:

   European Parliament

   Directorate general for Communication - Web Communication unit

   Rue Wiertz 60

   B-1047 Brussels

   datarequest@thistimeimvoting.eu

  9. Pagalba

   Norint pateiktą skundą, bet kuriuo metu galima kreiptis į:

   • Europos Parlamento duomenų apsaugos pareigūną

   E. pašto adresas susisiekti: Data-Protection@europarl.europa.eu

   E. pašto adresas susisiekti: edps@edps.europa.eu