Jaunimui turėtų būti sudaryta galimybė daryti įtaką

Kaip jaunasis europietis ir jaunimo darbuotojas jaučiuosi atsakingas už Europos ateitį. Esu tvirtai įsitikinęs, kad įgalinus jaunus žmones, turinčius požiūrį, žinių ir įgūdžių, dalyvauti priimant sprendimus, būtų prisidėta prie mūsų demokratijos tvarumo ir bendro tapatybės jausmo puoselėjimo. Todėl įsitraukiau į esamekartu.eu veiklą, noriu skatinti aktyvų pilietiškumą ir būti dalimi bendruomenės, grindžiamos bendromis vertybėmis ir abipusiu įsipareigojimu remti Europos projektą.

Man svarbu siekti pokyčių, todėl pasinaudodamas jaunimo įgalinimu aš keliu sau užduotį stiprinti jaunimo ir sprendimus priimančių asmenų komunikacijos kanalus. Dažnai vartojame banalią frazę, kad jaunimas yra ateitis, tačiau neturėtume pamiršti suteikti jiems realią galimybę dabar, kad jų balsas būtų išgirstas ir jie atsidurtų prie bendro stalo. Labai tikiuosi, kad Konferencija dėl Europos ateities ir Europos jaunimo metai bus žingsnis pirmyn siekiant, kad jaunimas taptų tvaresnės, teisingesnės ir demokratiškesnės ES varomąja jėga.

Réka, Hungary